Sivan Perwer
Sivan Perwer Fan

helbest-sperwer

GULIZER

Gulîzer
Dibêjin gul nexweş e wey gulîzeram
Dibêjin gul nexweş e wey gul ez bimrim
Rebenê bi bextê reş e
Wey gul wey gul wey gulîzer
Derdêm yek bû bûne sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar
Wax derdêm yek bû te kir sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar
Gula min gla zer e wey gulazerê
Gula min gula zer e wey gulîzeram
Ber çavêm here û were
Wey gul wey gul wey gulîzer
Derdêm yek bû bûne sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar
Derdêm yek bû bûne sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar
Gula min bê evîn e wey gulevînê

Ez bûm Mem ew bû Zînê
Wey gul wey gul wey gulîzer
Derdêm yek bû bûne sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar
Wax derdêm yek bû te kir sedhezar
Ez ji vî canê xwe bûme bezar