Sivan Perwer
Sivan Perwer Fan

helbest-sperwer

DILO EZ BIMRIM

Dilo ez bimrim
Dilo ez bimrim dilo hewar li vê buharê
Li vê buharê dilo heyran li vê buharê
Mirin pir xweş e dilo hewar li milkê bavê
Li milkê bavê dilo heyran li milkê bavê
Hêsir li çavê min xweş in û neş in weke baranê
Weke baranê dilo heyran weke baranê
Tirba min çêkin dilo hewar li milkê bavê
Milkê Kurdan e dilo hewar milkê merdan e
Dilo ez bimrim dilo hewar li vê payîzê

Li vê payîzê dilo heyran li vê payîzê
Kurdo werin bi hev bigrin em bigrin lezê
Em bigrin lezê dilo heyran em bigrin lezê
Mirin pir xweş e bira hewar bi merd û cezê
Bira azadîyê bira hewar bi merd û cezê
Tirba min bkolin bira hewar li Kurdistanê
Li gulistanê dilo heyran li gulistanê
Dilo ez bimtim dilo hewar li zivistanê
Li zivistanê dilo heyran li zivistanê
Mêr gelek bûne dilo hewar wek goristanê
Wek goristanê bira hewar wek goristanê
Emê ilm rastkin dilo heyran di dibistanê
Di dibistanê dilo hewar di dibistanê
Tirba Şivan hûnê çêkin li Kurdistanê
Li Kurdistanê dilo heyran li Kurdistanê